Tina Modotti par Edward Weston, le regard amoureux© Edward Weston Estate